Mötesdokument

Congress image strip

Välkommen till dokumentbiblioteket för den 42:a ITF-kongressen. Här kan du ladda ner alla dokument som förberetts innan kongressen såväl som de som produceras under och efter evenemanget, så snart de är klara. Närhelst det är möjligt kommer dokumenten att göras tillgängliga på flera språk.

För att hitta dokumenten du söker, använd antingen kategorierna på vänster sida, länkarna under denna text, eller sökfunktionen nedan. Klicka på länken till ett dokument för att ladda ner det eller begränsa sökningen ytterligare via länkarna 'Dokument från A till Ö' eller 'Senaste' ovanför dina sökresultat.

Sök i alla dokument

 

A: Temadokument: Starka fackförbund – Hållbar transport
Detta är det huvudsakliga diskussionsunderlaget som kommer att debatteras under kongressen, och fastställer ITF:s arbetsprogram för de kommande fyra åren.
D. Dokument och rapporter från sektionskonferenserna och kvinnokonferensen
Civilflyg, Hamnarbetare, Fiskeri, Insjöfart, Järnväg, Väg, Sjöfolk, Gemensam konferens sjöfolk & hamnarbetare, Turism, Stadstransportkommittén, Kvinnokonferensen.
E. Motioner och stadgeändringar
En lista över motionerna som lämnats in från ITF:s medlemsförbund. Syftet med motionerna är att lägga fram policyförslag eller begära vissa åtgärder. Om kongressen godkänner motionerna blir de resolutioner.
F. Resolutioner
En lista på resolutionerna som antagits av kongressen och som kommer att leda ITF:s arbete under de kommande fyra åren.
I. Ekonomiska frågor
Ekonomiska berättelser och revisionsberättelser (2007 till 2009), Medlemsavgifter.
J. Andra dokument och resurser
Val av rösträknare och valkontrollanter, Godkännande av arbetsordning, Huvudkontorets förläggning, Resurser till workshopar.