Snabbsökning

 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Solidarity with Mexican workers
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Solidarity with Mexican workers
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Solidarity with Mexican workers
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Congress Plenary, 12 August 2010
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010
 • Congress Plenary Session, 12 August 2010

VÄLKOMMEN TILL WEBBSIDAN FÖR ITF:S KONGRESS 2010

Här finner du kontinuerligt uppdaterade nyheter, anslag, dokument, bilder och video från ITF:s 42:a kongress, som hålls i Mexico City från den 5 till den 12 augusti. Under 2010 års kongress hålls även två specialkonferenser för unga transportarbetare och om klimatförändringen, den 3 respektive 4 augusti. Så långt som det är möjligt har innehållet på denna webbsida gjorts tillgängligt på flera språk - för att se de olika språken, använd länken för att välja språk överst till vänster på varje sida.

Follow the ITF on Twitter throughout Congress using the hash tag #ITF2010 >>

12 aug 2010

ITF:s fyrtioandra kongress – den största någonsin och den första i Latinamerika – kommer att avslutas idag med en marsch genom Mexico City till stöd för mexikanska arbetstagares rättigheter. Ombuden lämnar konferenscentret (http://mexicocityreforma.hilton.com) nu och går till torget Zócalo via...

12 aug 2010

Paddy Crumlin valdes idag till ITF:s nya ordförande. Ordförandens uppgift är att hjälpa till att bära ansvaret för organisationen mellan kongresserna, vilka fastställer dess policy för de kommande fyra åren. Paddy Crumlin är den tjugoandra person som tar över uppdraget....

12 aug 2010

Kongressombuden antog idag en resolution som kritiserade Philippine Airlines beslut att lägga ut tusentals jobb. Resolutionen fördömde beslutet av den tidigare filippinska tillförordnade arbetsministern i juni, vilket godkände Philippine Airlines lednings plan att lägga ut sin “icke kärnverksamhet”. Åtgärden bedöms...

BilderVideo


Pemex: Oil on Troubled Waters

12 aug 2010

The ITF’s forty-second congress – its biggest ever and first in Latin America – will close today with a march through Mexico City in support of Mexican workers’ rights. Delegates are leaving the conference centre (http://mexicocityreforma.hilton.com) now and proceeding to...

12 aug 2010

El 42º Congreso de la ITF — el mayor de su historia y el primero en celebrarse en América Latina — se clausura hoy con una marcha por las calles del Distrito Federal en apoyo a los derechos de los...

12 aug 2010

Paddy Crumlin, National Secretary of the MUA (Maritime Union of Australia) has just been elected President of the ITF (International Transport Workers’ Federation) at the global union federation’s world congress in Mexico City. The ITF represents over 4.6 million members...